Welkom op het InfinitCare portaal

Het InfinitCare Portaal faciliteert een veilige uitwisseling van gegevens over zorgresultaten tussen zorgaanbieders en derde partijen. Leveranciers van zorgaanbieders verstrekken deze gegevens. Als een spin in het web leest InfinitCare deze gegevens in, verwerkt en controleert ze en stelt bestanden samen voor derde partijen, zoals Stichting KiBG.

Zo probeert InfinitCare een goed gesprek over zorgresultaten te voorzien van correcte en betrouwbare uitkomstgegevens. Dat kunnen cliëntervaringen zijn, maar ook behandeluitkomsten die gebaseerd zijn op ROM-meetinstrumenten. Deze gegevens kunnen verrijkt worden met cliënt- en trajectkenmerken.

InfinitCare fungeert als Trusted Third Party (TTP) en partijen zijn zo verzekerd dat de gegevens op veilige en juiste wijze worden uitgewisseld. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derde partijen.

Voor de aanlevering voor KiBG is het KiBG-portaal (https://kibg.infinitcare.nl) beschikbaar en voor gebruik van SAM het SAM-portaal (https://sam.infinitcare.nl).
KiBG  SAM
Naar KiBG portaal  Naar SAM portaal