Stappenplan KiBG

Bent u keurmerkdrager bij Stichting KiBG en wilt u gegevens aanleveren via het InfinitCare Portaal? Hier vindt u de door te lopen stappen. 

 

 

Aanmelden

  Wie Stap
 1 Keurmerkdrager U geeft uw interesse bij Stichting KiBG aan om ROM- en CQi-informatie via het InfinitCare Portaal te delen, zodat deze in uw spiegelrapportages worden opgenomen. 
Stichting KiBG

Stichting KiBG verstuurt u documentatie over de werkwijze en geeft uw interesse door aan InfinitCare.

Keurmerkdrager U registreert zich op de website van InfinitCare
InfinitCare

Vervolgens richt InfinitCare het Portaal voor u in.

  1. Algemene informatie van de zorgaanbieder.
  2. Accounts voor de opgegeven gebruikers van de keurmerkhouder.

Na afronding van de inrichting krijgen u en KiBG een bevestiging van het InfinitCare Portaal. Ook de aangegeven gebruikers worden op de hoogte gesteld van hun nieuwe account. 

Accorderen overeenkomsten

Vervolgens dient de gebruiker met de rol "Tekenbevoegd" de verwerkersovereenkomst in het portaal te accorderen. 

  Wie Stap
 1

Keurmerkdrager 

(Tekenbevoegde)

Downloaden en beoordelen van de verwerkersovereenkomst "VWO Keurmerkhouders KiBG met InfinitCare 2021-09".

 2

Keurmerkdrager 

(Tekenbevoegde)

De accordering vindt elektronisch plaats door een vinkje te zetten bij de overeenkomst. Meer informatie vindt u in de handleiding: Contractering

Na accordering kunt u meteen bestanden aanleveren.

De status van de overeenkomsten vindt u in het dashboard.

Aanleveren ROM- en CQi-data 

Afstemming met leverancier

U dient uw leverancier op de hoogte te stellen dat u ROM- en CQi-gegevens via het InfinitCare Portaal aan KiBG wilt aanleveren. Uw leverancier kan een ROM-leverancier of een EPD-leverancier met een ROM-module zijn. 

Heeft u een meetapplicatie in eigen beheer? Laat dan uw ICT-afdeling contact met ons opnemen. Hieronder bedoelen we met leverancier de partij die de ROM-applicatie aanbiedt, ook als dat in eigen beheer of door een EPD-leverancier gebeurt. 

Stichting KiBG en InfinitCare hebben uw leverancier al op de hoogte gesteld van de interface specificaties. Na oplevering zijn er twee manieren om bestanden aan te leveren. 

  1. Automatisch aanleveren via de leverancier. 
  2. Zelf bestanden uploaden in het InfinitCare Portaal.

 

Automatisch aanleveren via de leverancier

 1 Keurmerkdrager 

Wanneer u met uw leverancier kiest voor automatische aanlevering dient u hem en ons een e-mail te versturen met het verzoek om de aanlevering te faciliteren. 

De meeste leveranciers beschikken over een interface met InfinitCare.

InfinitCare

InfinitCare zal het initiatief nemen om samen met de ROM-leverancier de inrichting uit te voeren. Hiervoor zal ze de leverancier de 'handshake'-informatie opsturen, waaronder de juiste URL en licentiecodes.

Leverancier

Leverancier richt de omgeving van de zorgaanbieder zo in dat minimaal twee keer per jaar de juiste informatie verstuurd wordt naar het InfinitCare Portaal.

Nb. Bij leveranciers die voor het eerst een aanlevering doen is het noodzakelijk om een testrun te doen. 

InfinitCare

InfinitCare informeert de Keurmerkdrager over de status, waarna bestanden aangeleverd kunnen worden. 

 

 

   

Zelf bestanden uploaden in het InfinitCare Portaal

 1 Keurmerkdrager 

Wanneer u met uw leverancier kiest voor het handmatige aanlevering, dan dient u dit aan InfinitCare door te geven. 

InfinitCare

InfinitCare stuurt u de benodigde 'handshake'-informatie op, waaronder de juiste URL en licentiecodes.

Keurmerkdrager  U deelt deze informatie met uw leverancier met het verzoek om de aanlevering te faciliteren. 
Leverancier

De leverancier richt haar applicatie zodanig in dat u periodiek de ROM-data kunt downloaden. 

 5 Keurmerkdrager 

Periodiek downloadt u de bestanden vanuit uw ROM-applicatie en leest deze in in het InfinitCare Portaal (Inlezen van bestanden).

InfinitCare Portaal bericht u via e-mail over de status van de verwerking. 

Spiegelrapportages KiBG

De aangeleverde gegevens van de Keurmerkdrager wordt geaggregeerd aan KiBG aangeboden ter verwerking in de spiegelrapportages. Let wel: het gaat om informatie op geaggregeerd niveau en nadrukkelijk niet om gegevens op cliëntniveau. Bij de samenstelling van het bestand zorgen we ervoor dat indirecte herleidbaarheid wordt voorkomen. 

Zorgaanbieders met het Keurmerk Basis GGZ krijgen minimaal één keer per jaar een spiegelrapportage. Deze rapportages helpen om het gesprek te voeren over dingen die opvallen en zijn nu verrijkt met informatie over ROM en CQi.  

Heeft u vragen over het InfinitCare Portaal?

Bel op 030 2040219, mail ons via info@infinitcare.nl of vul het contactformulier in.

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.